Samfunnets avhengighet av EKOM og IKT, og trusler vi står overfor - sett fra finansnæringen

Gå til hovedinnhold

Samfunnets avhengighet av EKOM og IKT, og trusler vi står overfor - sett fra finansnæringen

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Produktivitet

Digitalisering

Teknologi

Regulering

Nettverk

Infrastruktur

Trussel

FinansCERT

Last ned