Rundebordskonferanse om norsk bankregulering

Gå til hovedinnhold

Rundebordskonferanse om norsk bankregulering

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Ålesund
  • Internasjonal kapitalreform
  • Strengere krav til minstekrav i Norge enn i EU
  • Ulike Basel I-gulv og SMB-risikovekter
  • IRB-metoden
  • IRB-regelverket
  • Norske tiltak svekker risikosensitive kapitalkrav
  • Betydelig samlet kapitalbehov frem mot 1. juli 2016
  • Økt rentemargin og svekket utlånskapasitet
  • Ingen nordisk harmonisering - skjeve konkurransevilkår
  • Alle er for solide banker
Last ned