Ringeriksbanen - Mulige finansieringsmodeller for framtidens infrastruktur

Gå til hovedinnhold

Ringeriksbanen - Mulige finansieringsmodeller for framtidens infrastruktur

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo
  • Arealplanlegging
  • Viktig med investeringer i transportinfrastruktur rundt de store byene
  • Infrastruktur og pensjonsmidler
  • Mulighetsrom
  • Strukturering av prosjekter
  • Infrastrukturinvesteringer - Regulatoriske endringer og politiske standpunkter

 

Last ned