Regelverkstatus og arbeidet i Finans Norge

Gå til hovedinnhold

Regelverkstatus og arbeidet i Finans Norge

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Ålesund

Møre og Romsdal Sparebanklag

Regelverkstatus og arbeidet i Finans Norge

Finans Norge - strategiske prioriteringer

Finans Norges styre- og utvalgsstruktur

Norge i omstilling

Skjerpelse av kapitalkrav

Faktisk kapitaldekning

Ulike rammevilkår gir ulik utvikling

Basel IV

Uvektet kapitalandel

Krisehåndtering og bankavviklingsfond

Norske regelverksprosesser

Finans Norges arbeid

Hovedprinsipper representasjon

Last ned