Privatfinansiert utbygging – eller offentlig ansvar?

Gå til hovedinnhold

Privatfinansiert utbygging – eller offentlig ansvar?

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Mulighetene innen utbygging som er privatfinansiert  
  • Alternativer til finansiering over statsbudsjettet eller via bompenger 
  • Finansiering av infrastruktur med norsk pensjonskapital.
Last ned