OMFs betydning og Finans Norges rolle

Gå til hovedinnhold

OMFs betydning og Finans Norges rolle

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo
  • Obligasjoner med fortrinnsrett
  • OMF, OMF-markedet
  • Tiltak for å øke handelen i OMF, OMF viktig for bankenes tilpasning
  • Statsobligasjoner, Statsobligasjonsmarkedet
  • Nye krav til likviditet, LCR
  • Næringspolitikk, næringspolitisk arbeid
  • Finansiering
  • Bank, bankenes likviditet
Last ned