Økonomisk klima og rammebetingelser - drivere for framtidig utvikling i næringen

Gå til hovedinnhold

Økonomisk klima og rammebetingelser - drivere for framtidig utvikling i næringen

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo
 • Reduserte vekstforskjeller internasjonalt, men fortsatt utsikkert
 • Svakere utsikter for norsk økonomi
 • Internasjonal regelverks-tsunami
 • Tilbake til kredittregulering?
 • Kapitalkravene skjerpes kraftig
 • Stort kapitalbehov frem mot juli 2016
 • Motsyklisk kapitalbuffer
 • Endring av innskuddsgaranti
 • Fra "Bail-out" til "Bail-in"
 • Konkurransen i bankmarkedet
 • Markedskonsentrasjon i Norge og EU
 • Forbrukerne er fornøyde
 • Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig
 • Et globalt marked i endring
 • Klimaspørsmål løses ikke isolert
 • Nytt risikobilde, men også nye forretningsmuligheter
 • Finansiering av infrastruktur
Last ned