Nye rammer for europeisk bankvesen. Hva blir konsekvensene for Norge?

Gå til hovedinnhold

Nye rammer for europeisk bankvesen. Hva blir konsekvensene for Norge?

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Norsk banknæring er liten, solid og preget av mangfold
  • Bankene som finansieringskilde for norsk næringsliv
  • Internasjonal konkurranse og avhengighet av internasjonale kapitalmarkeder
Last ned