Ny finansforetakslov - juridisk fagseminar

Gå til hovedinnhold

Ny finansforetakslov - juridisk fagseminar

Dato
Foredragsholder
Carl Flock
Sted
Oslo
  • Bakgrunn og historikk for arbeidet med ny finansforetakslov. Arbeidet har tatt nesten 25 år.
  • Lovstruktur og reguleringen av finanskonsern i utkastet til ny lov.
  • Formål: modernisere reguleringen av finansforetak. Fjerne unødvendige og tilfeldige skiller mellom foretak som opererer på ulike bransjer (særlig bank og forsikring).
  • Videre næringspolitisk arbeid mot stortinget: reglene om forsikringfremmed virksomhet, opphevelse av verdipapirisering og konsolidering av sparebankgrupper
  • Nye regler om utkontraktering
Last ned