Møte med konkurransetilsynet

Gå til hovedinnhold

Møte med konkurransetilsynet

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Norsk finansnæring og endringer i pensjons- og forsikringsmarkedet. 
  • Pågående og fremtidelige regelverksprosesser (Basel III, Solvens II) og konsekvensene av disse kravene 
  • Nye kapitalkrav 
  • Konkurransen i det norske livmarkedet
  • Ytelses- og innskuddspensjonsordninger
  • Skadeforsikring.
Last ned