Kriminalitet, misligheter og korrupsjon i næringslivet - status og konsekvenser

Gå til hovedinnhold

Kriminalitet, misligheter og korrupsjon i næringslivet - status og konsekvenser

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Kriminalitet

Mislighold

Korrupsjon

Sikkerhet

Prioritering

Hvitvasking

Terror

Teknologi

Identitet

KRISINO

Risiko

Digitalisering

Infrastruktur

Betalingsformidling

Arbeidsmarked

Last ned