Kloke penger

Gå til hovedinnhold

Kloke penger

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

VFF Fondsdagen

Kloke penger

Omstilling fra oljedrevet vekst

Utslipp av klimagasser i Norge 2014

Oljepris, kronekurs og BNP-vekst

Norske arbeidstakere er vant til omstilling

Omstilling krever investeringer

New Climate Economy Report

Skadeforsikring - verdien av forebygging

Finansnæringen - produktiv og digital

Fintech-veksten

God finansiell forståelse blant nordmenn

Norge ledende på ansvarlige investeringer

Norsif

Mark Carney

Tragedy of the horizon

Last ned