Klimatilpasning, forsikring, tall og fakta

Gå til hovedinnhold

Klimatilpasning, forsikring, tall og fakta

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Forsikringsselskapenes bidrag til klimatilpasning
  • Utfordringer og problemstillinger samt løsninger og forslag
  • Informasjon om Statens naturskadefond
  • Forsikrings rolle i ansvarsfordeling og forebygging av skader
Last ned