Klimaendringer og skadeforsikring: En ulykke kommer sjelden alene

Gå til hovedinnhold

Klimaendringer og skadeforsikring: En ulykke kommer sjelden alene

Dato
Foredragsholder
Mia Ebeltoft
Sted
Oslo
  • Hva er problemet?
  • Hva slags risiko står vi overfor / hva er konsekvensene?
  • Fremover: trender og prognoser
  • Kostnader, statistikk og forsikringssystem
  • Hva betyr klimaendringene for skadeforsikringsselskapenes risiko
  • Hvordan kan forsikring bidra til bedre tilpasning
Last ned