Klima og vann - Hva skjer på den politiske arena?

Gå til hovedinnhold

Klima og vann - Hva skjer på den politiske arena?

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Flom og overvann/vannskader i forsikring – ulike forsikringsdekningssystemer
  • Hva koster dette samfunnet/forbruker
  • Det rettslige ansvaret - regress
  • Hva skjer på den politiske arena?
  • Hva kan forsikring bidra med?
Last ned