Klima - vårt felles ansvar

Gå til hovedinnhold

Klima - vårt felles ansvar

Dato
Foredragsholder
Mia Ebeltoft
Sted
Leangkollen
  • Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing
  • Klimaendringer: Hva vet kommunene om risikoen for skader?
  • Klar trend: Skadestatistikken viser at naturkatastrofer, ekstremvær og man-made ulykker øker og at de går i takt med hverandre
  • Vannskader: mest kostbart og øker mest
  • Hva koster klimaendringene egentlig samfunnet?
  • Hvor stor fokus har kommunepolitikerne
  • Kommunen har utredningsplikt når det gjelder fare
  • Pilotprosjektet: - teste muligheten for, og nytten av at kommunene fåt tilgang til skadedata fra forsikringsbransjen
Last ned