Kapitalkrav - utfordringer, konsekvenser og veien videre

Gå til hovedinnhold

Kapitalkrav - utfordringer, konsekvenser og veien videre

Dato
Foredragsholder
Erik Johansen
Sted
Oslo

Store utfordringer

Bekymring for ubalanse

Viktige nyanser

Skjerpede kapitalkrav med vekt på systemrisiko

Myndighetstiltro til makrotilsynstiltak

Særnorske regler for beregningsgrunnlaget

Faktisk kapitaldekning

Ny praksis for pilar 2-kapitalkrav

Usikkerhet om nye pilar 2-krav

Konsekvenser av særnorske løsninger

Markedsandeler og utlånsvekst

Basel IV - veien videre

Hva ønsker norske banker

Last ned