Integra - Grønn og konkurransedyktig - en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft

Gå til hovedinnhold

Integra - Grønn og konkurransedyktig - en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Interga

Globale trender

Omstilling i norsk næringsliv

Det grønn skiftet

Mark Carney

Tragedy of the horizon

Sirkulæ økonomi

Utslipp klimagasser i Norge

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget

Fokusområder for nasjonale klimamål

Fokusområder - norske konkurransefortrinn

Fokusområder - smarte tilretteleggere

Transport- og arealplanlegging

Breeam NOR

Last ned