Insentiver for grønnere næringsvirksomheter

Gå til hovedinnhold

Insentiver for grønnere næringsvirksomheter

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Oslo Future Living

Insentiver for grønnere næringsvirksomheter

Økt urbanisering

Omstilling i norsk næringsliv

Globale trender

Det grønne skftet

Mark Carney

Tragedy of the horizon

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget

Fokusområder for nasjonale klimamål

Fokusområder - norske konkurransefortrinn

Fokusområder - smarte tilretteleggere

Byggavfall og sirkulærøkonomi

Transport- og arealplanlegging

Fra fremragende forskning til verdiskapende arbeidsplasser

Last ned