Infrastructure investment as an asset class

Gå til hovedinnhold

Infrastructure investment as an asset class

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Infrastrukturinvesteringer som en aktivaklasse
  • Behovet for passive investeringer og tilsvarende betydelig behov for investeringer i infrastruktur, spesielt i urban infrastruktur
  • Kriteriene for suksess samt finansieringskilder og regulatoriske utviklinger
Last ned