Grønn vekst

Gå til hovedinnhold

Grønn vekst

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo
 • Myndighetene må vise lederskap og sette rammebetingelser som stimulerer innovasjon og investeringsvilje
 • Nye kriterier som inkluderer virkelige kostnader i priser og iversteringskalkyler
 • Sikre forbrukere kunnskap om og tilgang til bærekraftige produkter og tjenester
 • Effektivitet, innovasjon og kunnskapsdeling
 • Forretningsmodellene må tilpasses
 • Klimaspørsmål løses ikke isolert
 • det grønne skiftet kan ikke realiseres uten at myndigheter, næringsliv og forbrukere arbeider sammen
 • Drivere: Kundeadferd, Konkurrenttilpasning, Risikostyring - konsekvenser for egen virksomhet, Innovasjon, Kapitalkostnad og investoradferd, Omdømme
 • Næringslivets fremtidige vinnere er de som i strategien for sin kjernevirksomhet forener globale samfunns- og miljømessige utfordringer med egen lønnsom vekst
 • Finansnæringens bidrag til grønn vekst
 • Behov for investeringer i ny infrastruktur
 • Infrastruktur og pensjonsmidler
 • Gode ledere: Forstår omverdenen og omgivelsenes forventninger, Tilpasser forretningsmodellene, Forstår organisasjonsutvikling, Har gjennomføringskraft
 • Den positive endringssirkelen
Last ned