Grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi - hvilke rolle bør avfalls- og byggebransjen spille?

Gå til hovedinnhold

Grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi - hvilke rolle bør avfalls- og byggebransjen spille?

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Konkurransekraft

Ekspertutvalg

Bygg

etterspørsel

Innkjøp

Ferge

Byggnæring

Avfall

Karbon

Kretsløp

Last ned