Grønn konkurransekraft - grønt skifte og utfordringer for fremtiden

Gå til hovedinnhold

Grønn konkurransekraft - grønt skifte og utfordringer for fremtiden

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget

Omstilling

Det grønne skiftet

Mark Carney

Tragedy of the horizon

DNV-GL

Global Opportunity Report

Susteinable Development Goals

Breeam NOR

Nye modeller for bygg og gjenvinning

Transport- og arealplanlegging

Sirkulær økonomi

Last ned