Finansnæringen og det grønne skiftet

Gå til hovedinnhold

Finansnæringen og det grønne skiftet

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
DNB Miljødag
 • Et globalt marked i endring
 • FNs klimapanel
 • Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig
 • Forretningsmodellene må tilpasses
 • Klimaspørsmål løses ikke isoleres
 • Strategiske mål: Snu trenden, Håndtere konsekvensene
 • Sentrale drivere: Kundeadferd, Konkurrenttilpasning, Risikostyring, Innovasjon, Kapitalkostnad og investoradferd, Omdømme
 • Det grønne skiftet kan ikke realiseres uten at myndigheter, næringsliv og forbrukere arbeider sammen
 • Finansnæringens samfunnsbidrag: Kreditt gjør andre næringer mer produktive, Avlaster risiko, Mange arbeidsplasser og stor skatteyter, Kompetanseintensiv næring mød høy produktivitetsvekst, Norsk velferds- og lønnsnivå krever høy produktivitet
 • Finansnæringens bidrag til det grønne skiftet: I sum: Aktiv deltakelse i samfunnsutviklingen.
 • Bærekraft på vei inn i bank
 • SEB - stiller vanskelige, men relevante spørsmål
 • Barclays - vurderer direkte, indirekte og omdømmemessige risikoer
 • Citybank - finansierer nødvendig infrastruktur i Panama City
 • Infrastruktur og pensjonsmidler
 • Hva gjør Finans Norge? Sikre konkurransedyktige rammebetingelser. Synliggjøre samfunnsrollen og øke tilliten. Ivareta næringsinitiativ og verdiskapende næringssamarbeid
 • Den positive endringssirkelen
 • Den største risikoen
 • Næringslivets fremtidige vinnere er de som i strategien for sin kjernevirksomhet forener globale samfunns- og miljømessige utfordringer med egen lønnsom vekst
Last ned