Finansnæringen - samfunnets blodomløp

Gå til hovedinnhold

Finansnæringen - samfunnets blodomløp

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo
 • Det er vanskelig å tenke seg andre næringer som berører folks liv på så mange punkter som finansnæringen gjør
 • Næringen er en forutsetning for verdiskapningen i samfunnet
 • Norsk finansnæring er ikke stor
 • Svekket tillit til næringen etter finanskrisen
 • Internasjonal regelverkstsunami
 • Krav til fremtidens næringsliv
 • Perspektiv på næringens virksomhet
 • Finans Norges strategi
 • AFR, det opprinnelige mandatet - å etablere "en autorisasjonsordning som har høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og i finansbedriftene"
 • Kunden er AFRs endelige "sensor"
 • AFR - en fortelling om suksess
Last ned