Finans Norge bærekraftkonferanse - Finansnæringen og grønn konkurransekraft

Gå til hovedinnhold

Finans Norge bærekraftkonferanse - Finansnæringen og grønn konkurransekraft

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Finansnæringens bærekraftkonferanse

Grønn konkurransekraft i finansnæringen

Globale drivere

Omstilling fra oljedrevet vekst

Kraftig vekst i nye finansteknologier

Finansnæringens rolle

Omstilling

Innovasjon

Robuste lokalsamfunn

Det grønne skiftet

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget

Fokusområder for nasjonale klimamål

Fokusområder - norske konkurransefortrinn

Fokusområder - smarte tilretteleggere

Last ned