Et bærekraftig pensjonssystem

Gå til hovedinnhold

Et bærekraftig pensjonssystem

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Økt levealder
  • Kjønnsdifferensierte premier
  • Nye regnskapsregler
  • Solvens II, samt nytt tjenestepensjonsprodukt
  • Frivillig konvertering til fripoliser med investeringsvalg
  • Fremdrift i rammevilkår og regelverksprosesser i Norge og EU
Last ned