Endringer i rammebetingelsene for banknæringen - konsekvenser og utfordringer

Gå til hovedinnhold

Endringer i rammebetingelsene for banknæringen - konsekvenser og utfordringer

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Den internasjonale kapitalkravreformen er fornuftig
  • Vil gi makroeffekter, men uklart hvor sterke
  • Rask norsk innføring for å dempe utlån til husholdningene, men virkningen er lavere utlånskapasitet overfor næringslivet
  • Høyere lånerenter rammer også næringslivet
  • Markedsfinansiering - ikke et alternativ for små og mellomstore bedrifter
  • Konsekvensene - kjent og akseptert?
  • Utenlandske og norske banker konkurrerer. Norske myndigheter har hittil ikke sørget for like rammevilkår
Last ned