Endringer i pensjonsmarkedet

Gå til hovedinnhold

Endringer i pensjonsmarkedet

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo
  • Nytt beregningsgrunnlag ble innført i 2014, og Solvens II innføres i 2016
  • Fripoliser med investeringsvalg
  • Markedsutvikling av tjenestepensjon privat, fripoliser og pensjonskapitalbevis
  • Rammevilkår og regelverksprosesser i Norge og EU
Last ned