En næringspolitikk for finansnæringen

Gå til hovedinnhold

En næringspolitikk for finansnæringen

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Finansforbundets konferanse
  • 3 faser i norsk industrihistorie
  • Staten forvalter store verdier gjennom direkte eierskap (Norge) og SPU (utlandet)
  • Finansnæringens samfunnsbidrag
  • Finanscluster
  • Krav til fremtidens næring
  • Stort behov for finansiering av kraft og infrastruktur i Norge. Det bør legges til rette for investering av pensjonsmidler
  • Kompetanse og utvikling av humankapital. Sterkere samarbeid mellom næringen og akademia er sentralt
  • Nødvendig å utarbeide en konkret og fremtidsrettet næringspolitikk for norsk finansnæring
Last ned