En bærekraftig byggenæring i en verden i endring?

Gå til hovedinnhold

En bærekraftig byggenæring i en verden i endring?

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Drammen
  • Verdens befolkning vokser og bor i byer
  • Økologisk fotavtrykk
  • Vision 2050
  • Flere typer byer: Brun, rød, grønn og blå
  • Infrastruktur - transport
  • Nytteverdien av bærekraftige bygg
  • Bærekraftige forretningsmodeller
  • Strategiske perspektiv
  • Livselskaper og pensjonskasser kan bidra i finansieringen av klimatilpasset infrastruktur
  • Næringslivets fremtidige vinnere er de som i strategien for sin kjernevirksomhet forener globale samfunns- og miljømessige utfordringer med egen lønnsom vekst
Last ned