Eikas alliansesamling

Gå til hovedinnhold

Eikas alliansesamling

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo
  • Økonomisk klima og rammebetingelser - drivere for framtidig utvikling i næringen
  • Makrobildet - Internasjonalt og i Norge
  • Internasjonal regelverks-tsunami
  • Økte kapitalkrav gir et stort kapitalbehov
  • Konsekvenser som følge av motsyklisk kapitalbuffer og ny krisehåndteringsregulering
  • God konkurranse i bankmarkedet - og forbrukerne er fornøyde
  • Finansclurster
Last ned