CSR Visions for the future

Gå til hovedinnhold

CSR Visions for the future

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Vision 2050 - et konsept som har som visjon at rundt ni milliarder mennesker lever godt på "moder jord"
  • Betydningen av å redefinere strategisk rammeverk for virksomheten
  • Muligheter innenfor urban infrastruktur.
Last ned