CRD IV - Mer enn kapitalkrav

Gå til hovedinnhold

CRD IV - Mer enn kapitalkrav

Dato
Foredragsholder
Carl Flock
Sted
Styreseminar Landkreditt
  • CRV IV - regelverket medfører også andre endringer enn nye kapitalkrav
  • Plassering i det regulatoriske landskapet
  • Nye krav til organisering av risikoutvalg under styret
  • Nye krav til styremedlemmer, bl.a begrensning av antall styreverv
  • Nye krav til administrative sanksjoner fra Finanstilsynet (bøter)
  • Endringer i godtgjørelsesreglene (bonus)
Last ned