Bygg som kan stå ute - Klima 2050

Gå til hovedinnhold

Bygg som kan stå ute - Klima 2050

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Byggedagene 2016

Bygg som tåler å stå ute

Klima 2050

Våtere og villere vær

Flom og ras

Naturkatastrofer

Overvann

Råtefare

Naturskader 2015

Finans Norge

Skadeerstatning flom og overvann 2008-2015

Last ned