Bankenes sikringsfond høstkonferanse 2014

Gå til hovedinnhold

Bankenes sikringsfond høstkonferanse 2014

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Gardermoen
 • Sikringsfondet har som formål å sikre innskuddsforpliktelsene til medlemmene gjennom innskuddsgarantien og bidra til finansiell stabilitet
 • 132 medlemmer pr. 30.06.2014
 • Avgift 2015: Medlemmene skal hvert år betale en avgift til sikringsfondet
 • Anslått behov for kapital
 • Test av Dataforskriften
 • Kriseberedskap og kundeportal
 • EU's innskuddsgarantidirektiv av 16. april 2014
 • Innskuddsgarantiens dekning
 • Fondets størrelse og avgiftsinnbetaling
 • Innskuddsgarantidirektivet - krisehåndtering
 • Krisehåndteringsdirektiv (BRRD) av 15. mai 2014
 • Formål med krisehåndtering
 • Forebyggende tiltak
 • Organisering og administrering av fond
 • Tidlig inngripen
 • Avviklingsintrumenter
 • Opprettelse av krisefond
 • Prioriteringsrekkefølge ved bail-in

 

Last ned