Aktuelle næringsplitiske temaer året 2014

Gå til hovedinnhold

Aktuelle næringsplitiske temaer året 2014

Dato
Foredragsholder
Mia Ebeltoft
Sted
Leangkollen
  • Regjeringsoppnevnt utvalg for klima og overvann
  • Regress på tilbakeslagsskader: Rapport om problemstillinger og forslag til løsninger
  • Ny finansforetakslov
  • Nye bransjenormer. - mellom eierskifte og tingskade. - mellom tingselskaper (nytt selskap, "gammel skade")
  • Forsikring av Segway og el-sykler
Last ned