Sykkelforsikring

Gå til hovedinnhold

Sykkelforsikring

De fleste sykkeleiere har forsikring på syklene sine gjennom innboforsikringen. Innboforsikringen har vanligvis en øvre erstatningsgrense, ut fra en vurdering om at hjemforsikringen ikke bør belastes med å dekke tap av spesielt kostbare sykler. Slike må derfor forsikres med en spesiell sykkelforsikring.

Forsikring gir erstatning for en god del av tapet ved tyveri, men det kommer til fratrekk en egenandel dessuten aldersfradrag på sykler som er noen år gamle, slik at erstatningen sjelden gir fullstendig dekning. Det er derfor alltid mest lønnsomt å passe godt på sykkelen.

Sykkeltyveri

I 2011 ble det meldt om 10 914 stjålne sykler til forsikringsselskapene ifølge statistikk fra Finans Norge (FNO). Det er omtrent det samme som året før.

Erstatningsutbetalingene var på 49 millioner kroner. Det er en økning på 8,6 prosent sammenlignet med 2010. Noe av årsaken til økningen i erstatningsutbetalingene er dyrere sykler.

Samtidig er mørketallene store, for mange melder ikke sykkelen stjålet hverken til politi eller forsikringsselskapene. Det er langt flere sykkeltyverier enn det som meldes til politi og forsikringsselskapene.
I de største byene er vi mest utsatt. Sykkeltyvene har ofte spesialisert seg på dette. De spaner gjerne om dagen og stjeler om natten, ofte etter bestilling. 10 sekunder er som regel tilstrekkelig for å stjele en sykkel.
Det er viktig med gode låser (FG-godkjente) og dyre sykler bør tas inn om natten. Lås sykkelramme og bakhjul fast i en stolpe, sykkelstativ eller lignende.

Avtalen mellom Falck og FNO om drift av sykkelregister utløp fra 31.12.11. Ordningen med sykkelregister administreres nå av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Det betyr at flere aktører kan søke om FG-godkjennelse for sitt sykkelregister etter gitte krav som skal vurderes av en uavhengig tredjepart, også kalt sertifisering.

Sykkeltyverier kan grupperes etter leilighetstyveri, omsetningstyveri og organisert tyveri. Eksempel på leilighetsyveri er den sene natterangler som rapper en beleilig hensatt sykkel for å komme raskere hjem fra fest. Omsetningstyveri er tyveri med tanke for omsetning og raske kontanter. Organisert tyveri kan dreie seg om bestillingstyverier eller organsiert "tømming" av hele boligområder for eksport av stjålne sykler.