Rettshjelpsforsikring

Gå til hovedinnhold

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring er en tilleggsforsikring innenfor de alminnelige forsikringene.

Den dekker primært tvister i sammenheng med forsikringstakers stilling som privatperson og eier av det aktuelle forsikringsobjekt.

Vilkårene har derfor en rekke unntak for å avgrense mot andre typer tvister.

Forsikringen dekker nødvendige utgifter, til advokat, domstolsbehandling, sakkyndige og vitner opp til en viss beløpsgrense.

Risikobildet

De siste årene er det blitt meldt mellom 11.000 og 12.000 rettshjelpserstatninger årlig. Erstatningene har ligget på rundt 300 millioner kroner.

Spesiell egenandel

  • Det trekkes en egenandel for hver tvist, et kronebeløp pluss en prosentsats av det som overstiger egenandelen.
  • Erstatningen dekker med dette ikke alle omkostninger, men som regel nok til at de fleste vil være i stand til å ta en tvistesak.

 Verd å merke seg

  • Det er lurt å bruke sunn fornuft på forhånd når du vurderer tvistegrunnlaget
  • En bør stille seg spørsmålet om saken virkelig er prosedabel og at det er realistisk at den kan vinnes. 
  • Taper du en ”tullesak”, risikerer du ansvaret for motpartens saksomkostninger, mens advokaten din sitter igjen med hele forsikringssummen.