Reiseforsikring

Gå til hovedinnhold

Reiseforsikring

Når du er ute på reise bør du ha reiseforsikring som sikring mot økonomiske tap ved tyveri, sykdom, ulykker og andre uhell. 

Risikobildet 

Det meldes årlig rundt 300.000 reiseskader til forsikringsselskapene, fordelt på rundt tre millioner forsikringer. Erstatningene ligger årlig på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner. 

Rundt én av ti får bruk for forsikringen. 

Reiseforsikringen omfatter 

  • Tap av reisegods/bagasje
  • Reisesyke
  • Reiseulykke
  • Hjemtransport ved sykdom og ulykke
  • Reiseansvar

Forsikringen dekker som regel ikke skader etter

  • Spesielt risikobetonte aktiviteter, eksempelvis fallskjermhopping, annen luftsportsaktivitet, fjellklatring og sportsdykking.
  • Ulykker som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Hvilken dekning passer best?

  • Helårsforsikring passer for deg som reiser flere ganger i året.
  • Enkeltreiseforsikring passer for deg som bare reiser én eller to ganger i året.

Hjelpesentraler i utlandet 

Selskapene har avtale med døgnåpne hjelpesentraler. Kontaktinformasjon står på forsikringsbeviset. 

Hjelpesentralene har ressurser og kontaktnett, eksempelvis ved behov for å skaffe medisiner og kontanter. 

Lik rett til legehjelp i EØS-landene 

Norges medlemskap i EØS gir alle norske borgere lik rett til legehjelp og sykehusopphold på linje med EØS-landenes egne innbyggere. 

For å kunne benytte rettighetene må du ha med deg ditt europeiske helsetrygdekort.

Bestill kort på helsenorge.no.

I mange land er offentlig helsevesen dårligere enn vårt. Ønsker du å velge private helsetjenester, må du ha reiseforsikring.