Lynnedslag

Gå til hovedinnhold

Lynnedslag

Typer skader

De aller fleste lynnedslag i boliger forårsaker mindre skader, gjerne på elektriske gjenstander som TV, radio, PC, modem, telefaks, telefon, fryser, kjøleskap osv. Ofte forårsaker lynnedslag skade kun på den eldste og dårligste elektriske gjenstanden i boligen.

Gir erstatning

Skader etter lynnedslag erstattes hvis du har en hjem/villa-forsikring. Skadene dekkes under brannforsikringen som er en obligatorisk del av hjem/villa-forsikringen.

Noen selskaper har en prosentvis egenandel ved slike skader. Lynnedslag forårsaker ofte små skader, som ofte ikke overstiger egenandelen.

Hva dekkes av forsikring?

Alle skader forårsaket av lynnedslag dekkes. Skulle fryseren gå, så dekkes også verdien av innholdet.

Hvordan unngå skader?

For å unngå skader ved lynnedslag kan du installere overspenningsvern. Det er viktig at dette installeres riktig - bruk derfor en elektriker som har fått spesialopplæring i dette. De fleste skadene forårsaket av lynnedslag kunne vært forhindret hvis man hadde riktig installert overspenningsvern i sikringsboksen.

Hvis man ikke har overspenningsvern bør man trekke ut kontakten på ulike elektriske anlegg ved tordenvær. Særlig elektronisk utstyr som TV, radio, telefaks, PC og modem er utsatt. Det finnes utstyr for å verne også dette. Hvis man ikke trekker ut støpslene, og får skade som følge av lynnedlag - så er dette likevel ikke å betrakte som uaktsomt. Du får med andre ord ikke avkorting i skadeerstatningen.