Gode råd om sikring og redning ved storm og flom

Gå til hovedinnhold

Gode råd om sikring og redning ved storm og flom

Gode råd om sikring ved storm

 • Sørg for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret.
 • Båter i opplag, levegger og garasjer med åpen port blir fort ofre for vindens herjinger.
 • Husk at løse gjenstander skal sikres, da disse kan skape farlige situasjoner.
 •  Alle bygg under oppføring bør sikres ekstra godt.

Gode råd om sikring og redning ved flom

Ved flomvarsel

 1. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 2. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
 3. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 4. Ved flomfare, rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av vannet.
 5. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
 6. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 7. Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 8. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor hendelse kan det bli iversatt tiltak fra myndighetene.
 9. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.