Gode råd for ungdom

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gode råd for ungdom

Du eier som regel mer enn du tror.

Du tror kanskje at det du har på hybelen din ikke er særlig verdifullt? Du vil bli overrasket over hva det vil koste å kjøpe alt på nytt!

Du får et godt anslag på verdien på det du eier på innbokalkulatoren til Finans Norge.

Forsikring i bokollektiver

Mange studenter bor i hybelhus, studenthjem eller bokollektiv. I disse boformene er det som regel noen fellesrom. Dette får konsekvenser for valg av forsikring.

Eiendelene dine er som regel ikke dekket mot tyveri i fellesrom. Oppbevar derfor alle større verdier på eget nøkkelsikret hybelrom.

Fellesrom er rom som to eller flere personer, fra ulike husstander har selvstendig rett til å bruke. Noen eksempler:

  • Gang, vaskerom, kjellerrom i boligblokker.
  • Lesesal på skole/universitet, lærerværelse og klasserom på skoler.
  • Kantine og personalrom på arbeidsplasser.
  • Felles kjøkken, stue, bad, vaskerom osv. i hybelhus/internater/og lignende.

Sikkerhetsforskrift tyveri

Det stilles krav om at boligen skal være låst for uvedkommende. Det betyr:

  • Tyveriforsikringen ikke gjelder i ulåst bolig eller i definerte fellesrom.
  • Nøkkel ikke må være tilgjengelig for uvedkommende.
  • Brudd på sikkerhetsforskrift kan gi nedsatt eller avslått erstatning.

Tre viktige forsikringer

  • Du bør ha reiseforsikringen i orden før du reiser
  • Du bør vurdere uføreforsikring.
  • Har du et motorisert kjøretøy, må du ha ansvarsforsikring.

Ungdom og økonomi

Nyttige økonomi-kalkulatorer og informasjon om økonomi på Økonomilappen.no.