Eierskifteforsikring

Gå til hovedinnhold

Eierskifteforsikring

Mange oppdager skjulte eller ikke oppgitte feil eller mangler ved eiendom etter kjøp er inngått og årlig oppstår mange søksmål knyttet til eierskifte - fast eiendom. Spesielt dreier søksmålene seg om kjøpers krav om omstøtelse av kjøpet eller refusjon av deler av kjøpesummen. Området reguleres i en egen lov om avhending av fast eiendom. 

Boligbebyggelse. Illustrasjonsfoto

En eierskifteforsikring blir stort sett markedsført gjennom eiendomsmeglerne. Noen av disse tilbyr slik forsikring “med på kjøpet” ved bolighandel.

Lovens sentrale punkter

Det gjelder en endelig femårsfrist for reklamasjon. Etter dette har ikke kjøper lenger mulighet til å reklamere.

Feil eller mangel må påklages innen "rimelig tid". Rimelig tid er situasjonsbestemt, men rettspraksis viser at det kan variere fra tre uker til flere måneder. Går det for lang tid kan kjøper miste sine rettigheter.

Andre viktige regler er selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt, hvorav opplysningsplikten (primær) går foran undersøkelsesplikten (sekundær).

Loven stiller klare krav til hva selger skal opplyse om. Benyttes det i eiendomskontrakten "selges som den er", lempes imidlertid kravet noe.

Loven styrker kjøpers stilling i forhold til selger, men kjøper kan også tape sine rettigheter dersom det er åpenbart at undersøkelsesplikten ikke er overholdt.

Om eierskifteforsikring

Forsikringen tar utgangspunkt i avhendingsloven, men dekker ikke nødvendigvis alltid hele det økonomiske ansvaret for feil eller mangler ved boligen. Dette skal gå fram av vilkårene og unntakene.

Hvem er dekket av forsikringen?

Primært er det selger og hans ansvar som er dekket av forsikringen. Likevel nyter også kjøper vanligvis godt av eierskifteforsikringen fordi den gir en solvensgaranti som man ikke hadde hatt hvis ikke selger hadde tegnet forsikring. Kjøper får også fri saksbehandling og utredning omkring sin klagesak. 

Verd å merke seg

Boligeier har allerede en rettshjelpforsikring gjennom sin boligforsikring. Der har kjøper/selger tilgang til advokathjelp mot en forholdsvis beskjeden egenandel.

I mange situasjoner gir likevel eierskifteforsikring både selger og kjøper en ekstra trygghet; det kan være en fordel at det står et profesjonelt selskap bak som er betalingsdyktig og lovkyndig motpart.