Boligforsikring

Gå til hovedinnhold

Boligforsikring

Private boligforsikringer dekker vanligvis de skadene som oftest skjer i boliger og fritidsboliger. Naturskadeforsikring og ansvars- og rettshjelpforsikring er inkludert.

Risikobildet  

De siste årene er det blitt meldt mellom 250 000 og 300 000 større og mindre erstatningstilfeller årlig på boliger (naturskader kommer i tillegg). Erstatningene har ligget på mellom 6 milliarder og 6,5 milliarder kroner.

Brann-, vannlednings- og innbruddskader står for mesteparten av erstatningene.

To hovedtyper

Hjemforsikring (innboforsikring) passer best for leiebolig og for sameiebolig. Denne forsikringen omfatter innbo og løsøre i boligen. Gårdeier har ansvar for én felles bygningsforsikring.

Villaforsikring passer best for enebolig. Denne forsikringen dekker i tillegg til innbo og løsøre, også selve bygningen. Hageanlegg, gjerder og flaggstang, bruddskader på sanitærporselen og på glassruter dekkes innen visse beløpsgrenser.

Mange har en kollektiv hjemforsikring på innboet og en egen villaforsikring på selve bygningen. Sjekk i egne vilkår om du har riktig forsikring.

Sopp og råte 

I spesialselskap, eller som tillegg til vanlig villaforsikring, kan det kjøpes forsikring mot sopp-, råte- og insektskader.

Forsikringssum

Bygninger er vanligvis fullverdiforsikret. Det betyr at selskapet overtar ansvaret for at en bygning til enhver tid er forsikret for sin tekniske verdi.
Forsikringssummen for innbo og løsøre må imidlertid alltid fastsettes av forsikringstakeren.

Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder for forsikringstaker og ektefelle/samboer. Barn og andre «medlemmer av den faste husstand» er også dekket hvis de ikke har egen forsikring. Samboende bør undersøke reglene i sitt forsikringsselskap. Hvis flere familier bor i samme bolig (kollektiv), må hver familie ha egen hjemforsikring.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder på forsikringsadressen, under flytting eller på nytt oppholdssted innen Norden.

For ting som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet, gjelder forsikringen hvor som helst innen de nordiske land. Dette gjelder ofte skoleelever som bor midlertidig borte fra barndomshjemmet. Egen forsikring må opprettes når ungdommene flytter hjemmefra for godt.

Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskrifter er påbud i forsikringsavtalen om at sikrede skal sørge for bestemte sikkerhetstiltak. Det er viktig å sette seg inn i disse. Eksempler på sikkerhetsforskrifter er kravet om at dører i bygning skal være låst, og at boligen skal være forskriftsmessig utrustet med brannslukningsapparat og røykvarslere. Overtredelse av sikkerhetsforskriftene kan medføre at erstatning reduseres eller bortfaller.