Barneforsikring

Gå til hovedinnhold

Barneforsikring

Det finnes et stort utvalg av barneforsikringer og flere varianter, basert på to hovedgrupper.

  • En enkel og rimelig forsikring som dekker behandlingsutgifter og som gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke. Det kreves ikke helseopplysninger for å få tegnet denne forsikringen.
  • En mer omfattende forsikring som gir erstatning etter både ulykke og sykdom. Vanligvis er det krav om helseopplysninger for å få denne forsikringen og adgangen til å inngå forsikringsavtale avhenger av barnets helsetilstand og forventet helseutvikling.

Risikobildet

De siste årene er det blitt meldt stadig flere erstatningstilfeller.

Forsikring for både foreldre og barn

Barneforsikring kan være enviktighjelp til foreldre i en vanskelig situasjon. Dersom et barn skades eller blir sykt kan det føre til at familien må prioritere annerledes, og med det oppleve økonomiske utfordringer. Ved å sikre barnets framtid økonomisk, kan det gis anledning til å leve et liv med flest mulig av de muligheter andre jevnaldrende får gjennom utdannelse, jobb og samfunnsliv.

Variert tilbud

Det finnes et stort utvalg av barneforsikringer og familien bør undersøke de ulike tilbudene både hva gjelder pris og dekningsområde på forsikringsselskapenes nettsider eller på finansportalen.no.

Verd å merke seg

Barneforsikring betyr større økonomisk frihet hvis barnet rammes av ulykke eller alvorlig sykdom. Blir man ufør i ung alder er de offentlige ytelsene relativt små. Det er langt vanligere å bli ufør som følge av sykdom enn ulykke.