Trygghetsforsikring

Gå til hovedinnhold

Trygghetsforsikring

Trygghetsforsikringens formål er å yte erstatning til arbeidstakere som rammes av yrkesskade, ulykkesskade eller yrkessykdom. Trygghetsforsikringen dekker yrkesskader, annen ulykkesskade og yrkessykdommer som konstateres hos arbeidstakere i det tidsrom ansettelsesforholdet gjelder.

En yrkessykdom anses konstatert på det tidspunkt sykdommen er påvist av lege, selv om korrekt diagnose først ble stilt på et senere tidspunkt eller sykdommen først senere ble godkjent som yrkessykdom.

Trygghetsforsikringen dekker også yrkessykdom som konstateres etter at arbeidsforholdet er avsluttet, hvis yrkessykdommen konstateres i forsikringstiden og må anses forårsaket hos arbeidsgiveren. Trygghetsforsikringen dekker permanent tap av helseattest p.g.a. ulykkesskade eller sykdom.

Forsikringsytelser finansiert av ny arbeidsgiver går til fratrekk i erstatningen.