Innbrudd og tyveri

Gå til hovedinnhold

Innbrudd og tyveri

Omfang

Hvert døgn skjer det gjennomsnittlig rundt 85 innbrudd og tyverier i boliger, så store at de blir meldt til forsikringsselskapene.

Hva dekkes av forsikring?

Forsikringsbeviset beskriver hva som dekkes av din forsikring og hva som er holdt utenfor. Generelt dekkes de verdier som er stjålet eller ødelagt, med fratrekk av egenandel. I forsikringsvilkårene er det beløpsbegrensninger for enkelte typer erstatninger.

Innbruddssikring er viktig

Sannsynligheten for å rammes av innbrudd synker betydelig dersom det settes inn effektive sikringstiltak. Vel så viktig som tap av materielle verdier er at innbrudd oppleves som en stor psykisk belastning. Mange opplever etter innbrudd å tape den grunnleggende tryggheten som ligger i begrepet "My home is my castle".

Politiets erfaringer

Politiet har gjennom årene samlet adskillig erfaring når det gjelder innbrudd, som at:

 • Mer enn 60 prosent av alle innbrudd skjer på dagtid.
 • 10 sekunder er ofte tilstrekkelig til å forsere en usikret dør eller vindu.
 • 60 sekunder eller mer tar ofte motet fra tyven, særlig hvis han må lage en del støy.
 • Tyven er mobil og oppsøker områder der byttet er lettest tilgjengelig
 • Vinduer forseres like ofte som dører.
 • Baksiden av huset forseres oftere enn forsiden.

Noen vanlige svake punkter i boliger

 • Glassfelter, særlig vinduer med utvendige glasslister.
 • Kjellervinduer med enkelt glass og hasper.
 • Terrassedører med smekre trekonstruksjoner og svake låsbeslag.
 • Bakdører til vaskerom og kjeller er vanligvis svakere enn hoveddøren.
 • Utfresing for låser kan ha svekket treverket hvis dimensjonene ikke er tilpasset hverandre.
 • Og så det klassiske: Vindu i luftestilling i 2. etasje med stigen hengende klar på veggen.

 

Sist endret: 09.03.12/LO