Gode råd ved tvister

Gå til hovedinnhold

Gode råd ved tvister

  • Kommer du i en tvist, for eksempel knyttet til omsetning av bolig, er det viktig å komme raskt i gang med forberedelsene.
  • Kontakt forsikringsselskapet først for veiledning, deretter advokat. I følge vilkårene skal du melde fra straks tvist oppstår.
  • Rettshjelpsforsikringen dekker rundt 80 % av rettsutgiftene inntil en fast beløpsgrense, vanligvis 80.000 kroner.
  • Det er fornuftig å sette seg godt inn i sine rettigheter som privatmann på forhånd. Oversikt over dette er viktig for å nå fram i en tvistesak.
  • Selv om man får rettens medhold kan man i noen tilfeller likevel risikere å måtte betale egne saksomkostninger.

Sist endret: 18.05.09/SHA