Gode råd hvis du blir skadd på jobben

Gå til hovedinnhold

Gode råd hvis du blir skadd på jobben

Meld fra til arbeidsgiverens forsikringsselskap snarest mulig hvis du er blitt rammet av en jobbrelatert sykdom eller skade.

  • Husk at kravet ditt blir foreldet etter tre år fra det tidspunkt du fikk greie på at din skade eller sykdom kan være påført i arbeidet.

  • Hvis arbeidsgiveren din ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, kan du henvende deg til Yrkesskadeforsikringsforeningen. Foreningen er opprettet for å ta seg av skadetilfeller der arbeidsgiver ikke har oppfylt sin forsikringsplikt

Sist oppdatert 29.12.14/SHA